Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Aktualności

Lucyna Dargiewicz została Przewodniczącą Zarządu Krajowego OZZPiP.

Joanna Głowacka

 

PostHeaderIcon V kadencja Regionu OZZPiP - stanowiska i rezolucje

Ocena Projektu Założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego
- PDF (6.5 MB)

Rezolucja V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r.
- PDF (580 kB)

Stanowisko nr 2 V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r.
- PDF (500 kB)

Stanowisko nr 3 V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r.
- PDF (900 kB)

Stanowisko nr 4 V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r.
- PDF (800 kB)

 

PostHeaderIcon V kadencja Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 25 lutego 2013 r. odbył się Zjazd Delegatów OZZPiP Regionu Lubelskiego, na którym złożono sprawozdania z pracy zarządu i komisji rewizyjnej za okres 1.01.2009 -31.12.2012 r. oraz wybrano władze regionu związku na kolejną kadencję.

Przewodniczącą Zarządu została wybrana Maria Olszak-Winiarska.

Skład Zarządu stanowią wszystkie przewodniczące 40 zakładowych organizacji działających na terenie województwa lubelskiego.

Na pierwszym posiedzeniu zarząd ukonstytuował się.

Wiceprzewodniczącymi zostały: Lidia Twardowska, Bernarda MachniakMarzena Siek.

Sekretarze: Joanna Głowacka, Mariola Orłowska.

SkarbnikTeresa Żak.

Na Zjeździe wybrano Regionalną Komisję Rewizyjną w składzie: Lucyna Dargiewicz – przewodnicząca, członkowie: Maria Jabłońska, Małgorzata Mazur.

W dniach 9-12 czerwca 2013 r. odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów OZZPiP.

Region Lubelski będą reprezentować:

Maria Olszak-Winiarska
Bernarda Machniak
Lucyna Dargiewicz
Teresa Sadownikow
Alicja Korzeniowska
Nina Matwij
Maria Jabłońska
Teresa Żak
Dorota Ronek
Małgorzata Turkiewicz

Zjazd przyjął stanowiska dotyczące  zmian w Statucie OZZPiP , kategoryzacji pacjentów w oddziale pediatrycznym, pracy pielęgniarek w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz rezolucję skierowaną do władz wojewódzkich w sprawie projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia społecznego.

Pełną treść podjętych stanowisk i rezolucji zamieszczamy poniżej.

Joanna Głowacka

Ocena Projektu Założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego - PDF (6.5 MB)
Rezolucja V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r. - PDF (580 kB)
Stanowisko nr 2 V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r. - PDF (500 kB)
Stanowisko nr 3 V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r. - PDF (900 kB)
Stanowisko nr 4 V Zjazdu Delegatów Lubeskiego OZZPiP 25.02.2013 r. - PDF (800 kB)

 

Galeria zdjęć

 

PostHeaderIcon Apel o pomoc

Kliknij, aby powiększyć