Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Uchwała Nr 1 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 1 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie wejścia w spory zbiorowe
organizacji zakłądowych i międzyzakładowych
wchodzących w skład Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP

Pełna treśc uchwały PDF

 

PostHeaderIcon Pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego

Pełna treść pisma (PDF)

 

PostHeaderIcon Opinia OZZPiP do uchwały Nr XIV/200/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2011 r.

Przedmiotem niniejszej opinii jest uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie wraz z uzasadnieniem. Związki zawodowe na gruncie ustawy o związkach zawodowych mają prawo wyrażenia opinii w tej kwestii. Niniejszym zatem:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych negatywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały.

Pełna treść dokumentu (PDF - 200 kB)

 

PostHeaderIcon Pismo do Senatorów RP

Szanowni Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej !

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych niniejszym zwraca się do Państwa Senatorów z apelem o wnikliwe rozważenie kwestii dotyczącej form zatrudnienia pielęgniarek i położnych w uchwalonej 18 marca 2011 r. ustawie o działalności leczniczej.

Uchwalona ustawa uwzględniła poprawkę wniesioną po II czytaniu ustawy w Sejmie polegającą na wskazaniu, iż za dodatkową formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę i położną uznaje się indywidualną praktykę pielęgniarki lub specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak uzasadniano, w ten sposób dokonano ujednolicenia w zakresie możliwości prawnych wykonywania zawodu przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne. Uznano bowiem, że zawody: lekarza, pielęgniarki i położnej są zawodami podobnymi i nie należy różnicować form prawnych wykonywania zawodu. Stąd też pielęgniarki (położne) będą mogły wykonywać zawód także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w kilku formach:

- praktyki indywidualnej lub specjalistycznej,

- praktyki indywidualnej lub specjalistycznej w miejscu wezwania,

- praktyki indywidualnej lub specjalistycznej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Pełna treść pisma (format PDF)