Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego


Szanowny Pan Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

 

W imieniu Zarządu Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie sytuacją Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej działających na terenie woj. Lubelskiego w związku z rozstrzygnięciem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów na świadczenie usług medycznych. Członkowie związku, który reprezentuję, pomimo pytań kierowanych do Dyrektorów jednostek nie mogą uzyskać jednoznacznych odpowiedzi co do poziomu finansowanie świadczeń. Ponadto, po ogłoszeniu rozstrzygnięć okazało się, że na niektóre oddziały szpitalne działające w strukturach SP ZOZ-ów płatnik nie podpisze kontraktu. W tej sprawie spotkałam się z p.o. Dyrektora LOW NFZ. W trakcie spotkania uzyskałam zapewnienie, że kontrakty na wszystkie oddziały szpitalne realizujące dotychczasowe umowy zostaną podpisane. Jednak sygnały docierające do Zarządu Regionu wskazują na problemy z zakontraktowaniem wszystkich oddziałów w nowym roku. Jest to szczególnie niebezpieczne w kontekście zawierania aktualnie umów trzyletnich. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają stwierdzić, że oddziały niezakontraktowane na 2011 r. pozostaną bez kontraktu do 2014r. Można zatem śmiało stwierdzić, że brak kontraktu na dany oddział w 2011 r. jest równoznaczny z jego likwidacją. Jak wiadomo, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej prawo do zamknięcia oddziału posiada wyłącznie Wojewoda, i to tylko na czas określony do 3 miesięcy. Tak więc odmowę podpisania kontraktu, która w konsekwencji prowadzi do likwidacji oddziału należy traktować jako likwidację oddziału z pominięciem trybu przewidzianego ustawą.

Szczególnie groźna dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest sytuacja w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Duże przychodnie przyszpitalne nie otrzymały kontaktów na 2011 r. Środki przeznaczone na zakup  porad specjalistycznych w dużej części zostały skierowane do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zastosowanie kryterium cenowego jako głównego czynnika decydującego o wyborze oferty doprowadziło do zjawisk patologicznych. Doskonale wyposażone przychodnie przyszpitalne korzystające z dofinansowania ze środków pochodzących z UE przegrały w postępowaniu konkursowym z małymi prywatnymi przychodniami.

Problemy te w szczególny sposób dotknęły szpitale, dla których samorząd województwa lubelskiego pełni rolę organu założycielskiego. Szpitale wojewódzkie należy traktować jak filary sytemu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Województwie Lubelskim.

Związki zawodowe działające w ochronie zdrowia niezmiennie stoją na stanowisku, że głównym powodem tragicznej sytuacji finansowej naszych szpitali jest skandalicznie niski poziom finansowania w przeliczaniu na mieszkańca województwa.

Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą do Pana Marszałka o osobiste zaangażowanie w celu niedopuszczenia do destabilizacji systemu opieki zdrowotnej w naszym województwie.

W naszej ocenie sytuacja dojrzała do pilnego zwołania zespołu kryzysowego.

Ze swej strony deklaruję gotowość do współpracy.

 

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca ZR O.Z.Z.PiP
Maria Olszak-Winiarska

 

PostHeaderIcon Pismo kierowane do Prezydenta RP

 

Dokument w formacie PDF

Lublin, 08.11.2010 r.

 

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Zarządu Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Związków Zawodowych Działających w Ochronie Zdrowia Województwa Lubelskiego zwracamy się do Pana Prezydenta o nie składanie podpisu pod ustawą o działalności leczniczej po zakończeniu procesu legislacyjnego. Pozwalamy sobie wskazać na kilka argumentów, które budzą uzasadnione obawy nie tylko środowiska zawodowego związanego z ochroną zdrowia ale także lubelskich pacjentów i obywateli.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Stanowisko Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP dotyczące oceny projektu ustawy o działalności leczniczej

!  WAŻNE  !

Stanowisko Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP

dotyczące oceny projektu ustawy o działalności leczniczej

 

Dokument w formacie PDF

 

 

PostHeaderIcon Odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia i długoletnią pracę

Dnia 11 listopada 2010r. z okazji uroczystości Niepodległości Państwa Polskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z rąk Pani Wojewody Genowefy Tokarskiej otrzymały odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia i długoletnią pracę nasze Koleżanki:

Złoty Medal za długoletnią służbę:

Janina Głowacka – Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej
Lucyna Dargiewicz – Miejski SPZOZ w Chełmie
Krystyna Szafranek – Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie
Janina Smaga – Dziecięcy Kliniczny Szpital w Lublinie

Srebrny Medal za długoletnią służbę:

Bernarda Machniak – Szpital Powiatowy w Łukowie
Jadwiga Borysławska – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Maria Jabłońska – Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie
Teresa Sadownikow – Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Jolanta Pietraszuk – Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej

Odznakę Honorową „Za Zasługi” w Ochronie Zdrowia:

Mariola Orłowska – Wojewódzki im Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Ewa Nowakowska -  Wojewódzki im Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Halina Gustaw - Wojewódzki im Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Barbara Misiejuk - Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej
Teresa Żak – I Wojskowy Szpital w Lublinie
Janina Smaga – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
Bernarda Machniak - Szpital Powiatowy w Łukowie
Teresa Sadownikow – Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Krystyna Szafranek – Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie
Jolanta Szałacka – Wojewódzki Szpital w Białej Podlaskiej

 

Wszystkim w imieniu Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP gratuluję.

 

Przewodnicząca

Maria Olszak – Winiarska