Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Stanowisko

Plik PDF

 

PostHeaderIcon Krynica Zdrój

Szkolenie i Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP w Krynicy Zdroju

Plik PDF (1,1 MB)

 

PostHeaderIcon Rozporządzenie - ratownicy

Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Plik PDF - 70kB)

 

PostHeaderIcon Stanowisko dotyczące minimalnego wynagrodzenia

Opinia dotycząca projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia
pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- (Plik PDF - 145 kB)