Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Opinia projektu ustawy o działalności leczniczej

WAŻNE - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTEM

Zarząd Regionu Lubelskiego OZZPIP przygotował opinię do ustawy o działalności leczniczej. Ocena nasza oparta jest na szerokiej konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych Lubelszczyzny. Odzwierciedla nasze obawy i zastrzeżenia. Zachęcamy do wnikliwego przestudiowania tej opinii i rozpropagowania jej w swoich środowiskach. Uważamy, że tak ważna ustawa powinna przejść okres konsultacji społecznych i być szeroko omawiana i konsultowana, a zmiany które są proponowane powinny poprawiać system ochrony zdrowia w Polsce, a nie wprowadzać niejasne intencje i błędną interpretację zapisów.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Korespondencja Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP z Zarządem Krajowym odnośnie stanowiska Zespołu Negocjacyjnego dotyczącego projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (1:20)


27.07 OZZPiP Lublin

29.07 Odpowiedź Zarządu Krajowego

5.08 OZZPiP Lublin

 

 

PostHeaderIcon Rozdział ponadplanowych dochodów NFZ

 

Pismo Przewodniczącej Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

Odpowiedź Wojewody Lubelskiego Pani Genowefy Tokarskiej
z dnia 8 lipca 2010 r.

 

PostHeaderIcon Wakacyjne pozdrowienia

Serdeczne życzenia udanego letniego wypoczynku, spełnienia urlopowych planów, niezapomnianych wakacyjnych wrażeń wszystkim Koleżankom i Kolegom życzy Zarząd Regionu Lubelskiego OZZPiP.