Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon OZZPiP Zarząd Regionu Lubelskiego

PostHeaderIcon Ranking szpitali RP

Plik zawiera ranking szpitali RP 2009

Pełna treść rankingu

Źródło: http://grafik.rp.pl/grafika2/388904

 

PostHeaderIcon Przekształcenia w spółki

Poniższy artykuł zawiera opinię mec. Gliszczyńskiego w sprawach:

1. Rozdział 1 - Przekształcenie w spółki jednostek, dla których organem założycielskim jest marszałek województwa.

2. Rozdział 2 - Przekształcenie w spółki jednostek, dla których organem założycielskim jest starosta powiatowy (prezydent w miastach na prawach powiatu).

3. Rozdział 3 - Przekształcenie w spółki jednostek, dla których organem założycielskim jest wójt lub burmistrz lub prezydent – jednostki gminne.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Z prac Zarządu Krajowego

1. Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie opracowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach powołanego Zespołu Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009 r.

2. Odpowiedź napismo w sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z NFZ za tzw. "nadwykonania" na wzrost wynagrodzeń, o którym mowa w art. 59 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, przesłane do wiadomości celem zajęcia stanowiska.

3. Odpowiedź na intepelację Posła Tomasza Piotra Nowaka - znak MZ-UZ-RP-024-15907-1/MS/09.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Opinia mec. Gliszczyńskiego

Podstawowe regulacje dotyczą przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych - wobec czego, ze względu na warunki uznania takiego statusu przedsiębiorcy - nie będzie to raczej dotyczyć spzoz (np. spadek wartości sprzedaży o min. 25% rok do roku i "przejściowy" charakter problemów).

Więcej…