Publikacje

Sytuacja pielęgniarek i położnych Województwa Lubelskiego w obliczu reformy ochrony zdrowia
Lidia Twardowska
Wystąpienie - plik PDF

Marzena Siek
Wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP
Wystąpienie - plik PDF

PostHeaderIcon Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Plik PDF (1.3 MB)