logo OZZPiP

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZARZĄD REGIONU LUBELSKIEGO

ilustracja do artykułu

Konferencja "Teraz Zdrowie - Lubelskie"

W dniu 14 maja 2019 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się Konferencja pod hasłem "Teraz Zdrowie – Lubelskie". Właśnie mija 20 lat od funkcjonowania w nowej formie systemu opieki zdrowotnej w Polsce, to dobry okres na ocenę i podsumowania oraz odpowiedź – jak odnaleźliśmy się w tej nowej rzeczywistości?

Do współpracy zaprosiliśmy:

 1. Przemysława Czarnka, Wojewodę Lubelskiego
 2. Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego
 3. Zdzisława Antonia, Starostę Lubelskiego i Przewodniczącego Konwentu Starostów
 4. Karola Tarkowskiego, Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca Regionu Lubelskiego OZZPiP Maria Olszak-Winiarska.

Jako pierwsza głos zabrała pani Greta Kanownik, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Przedstawiła pozytywne i negatywne aspekty przemian u ochronie zdrowia oraz kierunki zmian.

Kolejnym tematem była jakość pracy i jakość życia średniego personelu medycznego w województwie lubelskim.

Pani Bernarda omówiła rozporządzenie dotyczące obsady pielęgniarskiej (tak zwane "koszykowe"), a pani Dorota Suchodół przedstawiła kształtowanie się wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w Województwie Lubelskim na przestrzeni ostatnich 20 lat. Pani Małgorzata Wybraniec-Młynarczyk szczegółowo omówiła wyniki "Ankiety na temat relacji jakość życia a jakość pracy pielęgniarek/położnych/pielęgniarzy" przeprowadzonej w dniach 30.04.2019- 09.05.2019 roku wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej w lubelskich szpitalach, POZ, DPS, Ambulatoriach i RCKiK, WSPR.

Następnie dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pani Agnieszka Kowalska-Głowiak omówiła tak zwane Mapy Potrzeb Zdrowotnych oraz priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej (PRPZ) dla Województwa Lubelskiego.

Kolejna część poświęcona była finansowaniu ochrony zdrowia w województwie lubelskim. 

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pan Karol Tarkowski przedstawił nakłady na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w Województwie Lubelskim w latach 1999-2019. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pan Piotr Kenig omówił zadania samorządu województwa w obszarze ochrony zdrowia, a pan Zdzisław Antoń, Przewodniczący Konwentu Starostów zaprezentował zsumowane dane wskaźników Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego w latach 2016-2018 wraz z oceną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Prezentacje:

 1. Jakość pracy jakość życia pielęgniarek /położnych w województwie lubelskim. Normy zatrudnienia... - Bernarda Machniak
 2. Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych województwa lubelskiego w okresie lat 1999-2018 - Dorota Suchodół
 3. Jakość życia i pracy na podstawie ankiety omówiła Małgorzata Wybraniec-Młynarczyk
 4. Ocena potrzeb zdrowotnych - Agnieszka Kowalska-Głowiak
 5. Prezentacja z okazji XX-lecia PUZ - Karol Tarkowski
 6. Ochrona Zdrowia w Województwie Lubelskim i działalność podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w latach 1999-2018 - Piotr Kenig
 7. Szpitale powiatowe - Zdzisław Antoń
2019-05-24 [red]

duża czcionka żółte litery na czarnym tle czarne litery na żółtym tle białe litery na czarnym tle kolory domyślne


Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się w jakim celu są używane z naszej polityki prywatności