logo OZZPiP

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZARZĄD REGIONU LUBELSKIEGO

ilustracja do artykułu

Z prac Związku

W dniu 20 stycznia odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, którego stałymi członkami z ramienia Forum Związków Zawodowych są: Marzena Siek i Alicja Korzeniowska.

Z uwagi na niepokojące doniesienia medialne jak i sygnały pochodzące od pracowników dotyczących zmian w organizacji pracy szpitali oraz niejasnych planów Urzędu Marszałkowskiego na wniosek Marzeny Siek na spotkanie Zespołu Roboczego ds. Spraw Ochrony Zdrowia zostali zaproszeni: Bernarda Machniak, Iwona Domańska, Małgorzata Wybraniec-Młynarczyk, Mariusz Gnat i Ewa Bryda zgodnie z regulaminem Zespołu, członkowie Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP i jednocześnie przedstawiciele FZZ.
Tematem spotkania było przedstawienie dokumentu opracowanego przez Departament Zdrowia i Zespól przy marszałku Województwa Lubelskiego „Lubelska Pełnoprofilowa ochrona zdrowia”.
Dokument zawiera informację w zakresie:
• opis sytuacji zdrowotnej Województwa Lubelskiego,
• aktualnej bazy łóżkowej na terenie Województwa Lubelskiego,
• finansowania lecznictwa szpitalnego w 2018r,
• struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego,
• potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego,
• sytuacji finansowej podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.
Celem tego programu zmniejszenie zadłużenia szpitali, a szczególnie WSzS im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz optymalizacja kosztów we wszystkich jednostkach podległych Marszałkowi.
W dyskusji aktywnie uczestniczyła strona związkowa reprezentująca FZZ.

To co nas zaniepokoiło jako stronę związkową

Jako Przewodnicząca Regionu lubelskiego OZZPiP poddałam pod dyskusję :
• Czy są wyliczone środki na wdrożenie dokumentu w życie?
• Jak zatrzymać obecne zadłużenie przy obecnym finansowaniu i źle wycenionych świadczeniach medycznych, czy plan zostanie planem na papierze?
• Samo skonsolidowanie długów, co zmniejszy koszty obsługi, nie da tego efektu jakie są oczekiwania.
• Bez dodatkowych środków finansowych, prawidłowo wycenionych świadczeń medycznych, ten projekt nie ma szans powodzenia.
• Mam obawy, aby wynik finansowy i nacisk od organu założycielskiego na kierownictwo szpitala nie wpłynął na dostępność od świadczeń zdrowotnych poprzez ograniczenia przyjęć , nie wpłynął negatywnie na jakość świadczeń.
• Niepokojący jest fakt dotyczący projektu w Działaniu nr 5, a mianowicie sięganie do kieszeni zabezpieczeń pracowniczych, prowadzenie ze związkami rozmów w zakresie zawieszenia ZFŚS, czy też zawieszanie zawartych porozumień jest wielkim nieporozumieniem. Na to nie będzie zgody, choćby dla tego, że sięga się po środki najniżej uposażonych. Podkreśliłam, że pracownicy ratują szpitale już od 20 lat – teraz nie będzie na to zgody.
• Czy możliwe jest przekazywanie kontraktów pomiędzy szpitalami – czy nie stoi sprzeczności z innymi aktami prawnymi? Czy takie ruchy nie będą pogarszać i tak już trudnej sytuacji szpitali?
• Czy przewidziane są pakiety pracownicze, czy będą zwolnienia grupowe?
• W jakim okresie będzie ten program wdrażany i skąd będą środki finansowe na pokrycie kosztów reorganizacji?
Wywiązała się dyskusja między innymi na temat przenoszenia lub likwidacji oddziałów szpitalnych. Autorzy dokumentu przekonywali do swoich założeń.

Stanowisko Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Stały zespół wypracował stanowisko, które było przedmiotem obrad WRDS Województwa Lubelskiego w dniu 24 stycznia 2020 roku, gdzie wszystkie w/w argumenty zostały przytoczone po raz drugi w moim wystąpieniu, już jako członka WRDS.
Plan uległ już modyfikacji, z czym zostali zapoznani członkowie WRDS. Jednak pojawiły się nowe wątpliwości i nowe uwarunkowania choćby np. czy szpital który utraci oddział będzie dalej w sieci szpitali?, niektóre oddziały nie mogą być przeniesione do szpitala o niższej referencyjności, może być problem z ustaleniem kwot celem ustalenia kontraktu danego oddziału ze względu na obecne kontraktowanie ryczałtowe itp.
Plan wymaga konsultacji , dyskusji analizy finansowej. W obecnym kształcie nie może być wprowadzony w życie.
WRDS pozytywnie ocenia podjęcie działań przez Samorząd Województwa Lubelskiego które zahamują problem rosnącego zadłużenia, jednak dokument wymaga uzupełnienia choćby o: pakiet pracowniczy, analizę SWOT oraz koszt-korzyść, oszacowanie kosztów zmian organizacyjnych przewidzianych programem, zabezpieczenie formalno-prawne zmian organizacyjnych, zapewnienie przez podmiot tworzący finansowania kosztów restrukturyzacji.
Jesteśmy zainteresowani jako strona społeczna, aby każdy pracownik, pielęgniarka, położna, a przede wszystkim pacjent znaleźli swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia.
Oczekujemy, że kolejne propozycje zmian będą stanowiły zmiany oparte na głębokiej analizie, co zapewni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom Lubelszczyzny, a pracownikom bezpieczną dobrze wynagradzana pracę i z przedostatniego miejsca w zakresie wynagradzania przesuniemy się do środka płac. OZZPiP Zarząd Regionu będzie systematycznie monitorował zapisy w planie poprawiającym funkcjonowanie ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie.

Bernarda Machniak
Przewodnicząca OZZPiP Regionu Lubelskiego

Zdjęcia z posiedzeń można obejrzeć w galerii Z prac Związku

2020-02-03 [BM]

duża czcionka żółte litery na czarnym tle czarne litery na żółtym tle białe litery na czarnym tle kolory domyślne


Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się w jakim celu są używane z naszej polityki prywatności