logo OZZPiP

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZARZĄD REGIONU LUBELSKIEGO

ilustracja do artykułu

Wyniki ankiety na temat temat relacji jakość życia a jakość pracy pielęgniarek/położnych/pielęgniarzy w regionie lubelskim

Ankieta została przeprowadzona w dniach 30.04.2019-9.05.2019 roku. Wzięło w niej udział 1675 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych lubelskich szpitali, POZ-ów, DPS-ów, RCKiK, WSPR i ambulatoriów. Wyniki nie napawają optymizmem.

Pomimo, że większość respondentów jest zadowolonych z wybranego zawodu (85%) i czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy (62%), to większość (65%) nie jest zadowolona z osiąganych zarobków, prawie połowa (48%) narzeka na brak szacunku dla ich pracy, a 45% źle ocenia atmosferę w miejscu pracy.

Problem wynagrodzeń najlepiej ilustruje fakt, że wynagrodzenie zasadnicze 93 procent pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy biorących udział w ankiecie jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 4951 zł brutto (dane GUS za I kwartał 2019).

Większość respondentów (90%) uważa, że wynagrodzenie powinno być uzależnione od posiadanych kompetencji, a wysokość zasadniczego wynagrodzenia oraz dodatków powinna być jednolita dla we wszystkich szpitalach (odpowiednio 83% i 90%). Ponad połowa (62%) jest zdania, że wysokość wynagrodzeń pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych powinna być regulowana ustawowo, jedna trzecia (35%), że wynagrodzenia powinny ustalać władze samorządowe.

Niskie wynagrodzenia są również główną przyczyną poczucia wypalenia zawodowego (88% respondentów). Aż 68% ankietowanych przyznaje, że ze względów ekonomicznych zostało zmuszonych do podjęcia dodatkowej pracy. W dwu miejscach pracuje ponad połowa pielęgniarek i położnych (54%), 5% pracuje w 3 miejscach, a pięć osób (0,3%) pracuje dla 4 pracodawców.
Większość ankietowanych (87%) uważa, że zawód pielęgniarki i położnej jest zbyt zbiurokratyzowany. Zbyt mała liczba etatów jest powodem przemęczenia (84% uczestników), co przekłada się na fakt, że po pracy 60% respondentów nie ma ochoty na żadną aktywność.

2019-05-24 [red]

duża czcionka żółte litery na czarnym tle czarne litery na żółtym tle białe litery na czarnym tle kolory domyślne


Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się w jakim celu są używane z naszej polityki prywatności